Poděkování

Veliký dík patří mému manželovi a dětem, kteří mi dávají kořeny i křídla.

Děkuji svým rodičům, že si mě pořídili a doklepali se mnou těch nejtěžších prvních třicet let rodičovství. 🙂

Děkuji své tchyni a tchánovi za nesčetnou pomoc v domácnosti, hlídání i zázemí v nouzích nejvyšších.

Má kniha by vznikala mnohem komplikovaněji, kdyby nebylo Coworkingového centra Letnice.

Vždy budu vděčná, že jsem během svých těhotenství potkala tyto ženy a jejich práci: Eva Labusová, Dula Monika Morsteinová, Petra Sovová, Lilia Khousnotdinová, Lucie Suchá Groverová, Simona Seema Procházková.

Děkuji všem, kteří mě podpořili v průběhu crowdfundingové kampaně a pomohli mi vydat tištěnou verzi knihy.