Porodní trauma

Porod je velmi silný prožitek, který má formující vliv na rodící se dítě. Tento vliv přetrvává i v dospělosti. Dokud máme tuto zkušenost ukrytou v nevědomí, má nad vámi vládu. Společně, v bezpečném prostředí, můžeme začít zkoumat váš prenatální vývoj a porod. Získáte tak větší pochopení proto co a proč se vám opakovaně děje. Časem je možné, že se vám podaří změnit, co jste dosud vnímali jako osud nebo vrozenou povahu.

Chcete zkoumat svůj porod a jeho vliv na váš současný život?

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadováno)

Předmět

Váš vzkaz